Dexter

CopyPaste Dexter kvæg

Hvorfor Dexterkvæg?.


Dexter kvæget stammer oprindeligt fra det keltiske Irland. Det er en af de ældste kvægracer i verden og en af de mindste.


Historien siger, at Kerry kvæget græssede langs sydvest Irlands kystlinie. Her parrede de sig med søløver og heraf kom de første Dexter køer. Dexterens tidlige historie er en blanding af fakta og sagn.

Vi ved, at de stammer fra Irland nærmere betegnet "Emerald land of Leprechauns".

Dexter kvæget stammer fra den såkaldte Keltiske kvægrace som fandtes på Irland og kan spores tilbage til Stenalderen. De knoglerester arkæologerne har fundet efter Kelternes kvæg kan bedst sammenlignes med Dexter.


Det siges, at Dexteren ofte har været bragt med ombord på skibe, for at sikre frisk mælk og kød på lange rejser. Dets størrelse, rolige temperament og hårførhed, har gjort den til den ideelle råvare under datidens manglende teknologi. Med de mange rejser blev racen stille og roligt udbredt til det meste af verden, men med køleteknikkens ankomst blev racen skubbet til side til fordel for de store racers større produktivitet.


Den nuværende bestand i  Danmark kan et stykke hen af vejen spores tilbage til 60 dyr der blev importeret i 1986 fra 10 forskellige besætninger i England. Men racen har formentlig været kendt her tidligere, men som andre racer med lavt antal blev de offer for fødevaremanglen under 1. Verdenskrig samt 1920'erne og 30'erne depression.


Mål og vægt

Dexterkoen vejer ca. 300 kg og højde på maks. 110 cm. Tyren vejer som fuldvoksen ca. 500 kg og en højde på maks. 115 cm. Kalven vejer ved fødsel mellem 15 og 25 kg.


Mælk

Dexterkoen kan yde op til 10 l. mælk af høj kvalitet pr dag. Mælken kan anvendes i husholdningen, men de fleste avlere lader kalven ordne malkningen.


Kød

Kødet er magert, fintfibret og særdeles velsmagende. Udskæringerne er små, meget passende for en lille familie. En tyrekalv på 2 år vejer slagtet ca. 190 kg, og en slagter kan sagtens dele den ligeligt i 4 dele.


Dexter er hårdfør, de trives lige godt i Australiens ørken, Canada's sne, Schweiz's alper og i det omskiftelige danske vejrlig. Staldforholdene kan være meget enkle, blot dyrene har mulighed for læ og tørt leje om vinteren.


De små Dexter er skånsomme for naturen og ødelægger mindst muligt på lavtliggende jorde. De bruges derfor også til naturgenopretning og naturpleje i stat, amt og kommuner. De er lige velegnet til at gå på marginaljord som på frodige græsmarker.


Dexter er hurtigt udvokset, kan kælve som 2-årig, og er gode til at kælve, og fortrinlige mødre. De er kendt for at blive gamle, op til 14 kalve for en ko.


I de senere år har Dexterforeningen formidlet en ret væsentlig eksport til europæiske lande. Det er medvirkende til at alle gode hundyr kan sælges til levebrug.

.

På sigt vil vi sælger dyr til levebrug og kalvekød.


Copyright © All Rights Reserved